Да преоткрием фитнеса

Да преоткрием фитнеса

Да преоткрием фитнеса

Фитнесът предлага разнообразие от възможности за всеки човек да поддържа форма целогодишно. Следването на една фитнес програма продължително време рано или късно омръзва.

Колкото и да обичаме фитнес тренировките, почти при всеки фитнес фен идва момент на рутина, когато нямаме много желание за спорт и ни се иска да правим нещо различно. Фитнесът става ежедневие и всичко започва да ни изглежда еднообразно. Ние вече не се вълнуваме от предстоящата тренировка както в началото и искаме по-бързо да свърши.

Изпълнението на едни и същи тренировки за по-продължително време има ефект не само върху мозъка, но и върху тялото.     Организмът ни е устроен така, че обикновено бързо привиква към тренировъчните стимули . След като тялото се адаптира към физическото натоварване мускулите ни стават по-ефективни в изпълнението на упражнениеята  и впоследствие настъпва липса на прогрес.  Негативен ефект от това е, че тялото ни започва да изразходма по-малко енергия при една и съща ефективност на фитнес тренировките.

Фитнес интрукторите обикновено препоръчват фитнес програмата да се сменя средно на всеки 3 месеца. Това се прави с цел да предизвикаме своето тяло и да не го оставяме да привикне  напълно към една и съща програма и да се стигне до момент на липса на прогрес. Друга причина за смяна на фитнес програмата е промяна в нашите фитнес цели.

Едно от нещата, които можем да направим, за да си върнем радостта от тренировките, е да ги разнообразим. Те не трябва да са еднотипни и скучни. Фитнесът трябва да бъде нещо забавно, а не скучно.

Когато нещо ни е интересно, ние ще сме по-мотивирани да го извършваме  по-дълго време и съответно така шансовете ни за постигане и поддържане на положителни резултати се увеличават. Когато тренировката ни е разнообразна, тя ще ни бъде по-приятна и ще премине бързо и неусетно.

 

Разнообразяването на фитнес програмата носи редица здравословни ползи. Това се отнася както за силовите, така и за кардио тренировките.

Съвети как да разнообразим фитнес тренировките си:

Да променяме периодично броя на сериите, повторенията и работната тежест

Всяко упражнение носи своите ползи. Но когато изпълняваме дадено упражнение с еднакъв брой повторение месец след месец, то ние спираме своя прогрес. Хубаво е през определено време да сменяме сериите и повторенията.

Суперсериите например са отличен начин да забързаме сърдечния си ритъм и да извлечем максимума от тренировката си. С увеличаване на интензитета ние не само забързваме метаболизма си, но и спестяваме време във залата.

Да променяме упражненията

Не бива да се фокусираме само върху упражненията , в които сме най-добри и обичаме да правим. Хубаво е от време на време да изпробваме нови. Ако чувствате дискомфорт или просто усещате, че упражнението не работи за вас и не усещате мускулите да работят, то можете да  го замените с подобно на него упражнение, което натоварва същата мускулна група.

Да използваме цялото оборудване на залата

Не всяка зала разбира се предлага разнообразно оборудване. Но с малко креативност от наша страна можем да разнообразим тренировката си дори в зала с ограничено фитнес оборудване. Не се фокусирайте само върху тежестите или само върху машините. Редувайте машините с тежестите.

Ако досега сте правели дадено упражнение с един уред, пробвайте да го изпълнявате с друг. Например ако едната седмица сте изпълнявали напади с гири, другата използвайте смит машината.

Да редуваме видовете кардио

Вместо всеки път да тичаме на пътеката, можем изпробваме различни видове кардио. Всеки вид кардио носи своите ползи. Ако на първата тренировка сме на пътека, на втората можем да изберем велоергометър, на третата скачане на въже, на четвъртата аеробика или табата примерно.

Променяйте също така наклона на пътеката при всяка тренировка. Не забравяйте, че ходенето под наклон отлично оформя седалищните мускули. Високоинтензивните интервални тренировки (HIIT) също предлагат отлично кардио, така че можем да включваме като кардио елемент към тренировката ни.

Защитното облекло – необходимата отговорност

Защитното облекло - необходимата отговорност

Без значение каква работа планираме да извършваме, ремонти у дома или пък работа в градината, необходимо е да обърнем внимание на своята безопасност. Защитата от наранявания трябва да стои на първо място за нас, затова и трябва да подходим с внимание към своето работно облекло и да не го подценяваме.

Без значение дали ви трябва предпазно облекло за професионални цели или за извършване на домашни ремонти, то трябва да е от добро качество. Read more „Защитното облекло – необходимата отговорност“

Орлин Алексиев за помощта на СОПФ в сферата на здравеопазването към 2019 година

Орлин Алексиев

Всеки от нас е чувал поне веднъж някой да коментира условията по болниците. Дали мнението му ще е положително или отрицателно, това зависи от много разнообразни и субективни фактори, които няма да коментирам. Но истината е, че много малко от пациентите и обикновените хора, които не са ангажирани в системата на здравеопазването, знаят как всъщност се финансират ремонтите, закупуването на апаратура за отделенията и като цяло – поддържането на инфраструктурата.

Ето защо реших да се запозная по-подробно по темата, а по време на моето проучване попаднах на интервю с председателя на Съвета за управление на Специализирания общински приватизационен фонд (СОПФ) Орлин Алексиев, в което даде яснота за начините, по които се финансират лечебните заведения в София.

По данните, предоставени от Орлин Алексиев, в конкретното интервю, в София има четири многофункционални болници за активно лечение, две специализирани акушеро-гинекологични болници за активно лечение, четири болници за долекуване, рехабилитация и продължително лечение и четири диспансера.

Болниците получават средства от държавата благодарение на договорите с НОЗК за клинични пътеки, а друг основен техен доход са договорите със Столична община за лечебна дейност. Диспансерите се финансират от Столична община чрез договор за субсидия по стандарти, определени от Министерство на здравеопазването.

Едно от основните препятствия пред лечебните заведения е, че в стойността на клиничните пътеки не са предвидени средства за капиталови разходи и текущи ремонти. В същото време в Националните рамкови договори се залагат изисквания за работа по клинични пътеки – минимум медицинско оборудване за осъществяване на лечебната дейност. Предвид изискванията за санитарно-хигиенно състояние на помещенията  е задължително да бъдат заделяни средства за основни ремонти и доставка на медицинска техника и оборудване, съгласно утвърдените от Министерството на здравеопазването критерии и показатели. Същевременно за работещите в София лечебни заведения с държавно и частно участие е необходимо добро оборудване за постигане на адекватно и съвременно лечение.

Ето защо Столична община, чрез средствата от Специализирания общински приватизационен фонд (СОПФ), подпомага финансово обектите от градското здравеопазване. Така за последния мандат 2015-2019 година до този момент със средства от Фонда са реализирани проекти на обща стойност 8,9 млн. лева. От тези средства с близо 1,2 млн. лева е закупена апаратура, друго медицинско оборудване за 5,8 млн. лева, както и са дадени 1,86 млн. лева за строително-монтажни работи, обясни Орлин Алексиев.

И допълни още, че средствата се разпределят в няколко неформални групи – акушеро-гинекологични болници, многопрофилни болници и диспансери и диагностично-консултативни центрове, медицински центрове и здравни служби по населени места.

Така финансирането за акушеро-гинекологични болници на Столична община за последния мандат (2015-2019г.) е в общ размер на 3 566 000 лева, от които за Първа САГБАЛ “Св. София“ (най-голямата в страната) – 1 856 000 лева и за Втора САГБАЛ „Шейново“ – 1 710 000 лева.

Орлин Алексиев подчерта, че средствата са за извършване на вътрешни и външни строително-ремонтни работи, ремонт на покриви и отоплителни инсталации, саниране и топлоизолиране с цел  намаляване на експлоатационните разходи, обзавеждане и доставка на оборудване.

За да подобри диагностиката, лечението и животоспасяващите услуги, приоритетно се доставя апаратура, обзавеждане и оборудване за отделенията по патологична бременност и неонатология в двете общински АГ-болници, представляващи неонатологични легла, мамографи, ехографи, образна диагностика за мамографски изследвания, апарати за патохистологични изследвания и т.н.

С ремонтните дейности и доставянето на нова и модерна медицинска апаратура  се подобрява качеството на здравните услуги, предоставяни от акушеро-гинекологичните болници на СО, условията за родилките и техните деца, доближаване до европейска по стандарт среда за работа на медицинския персонал.

Орлин Алексиев

По думите на Орлин Алексиев четирите градски многопрофилни болници и четири специализирани диспансера, както и специализираните болници за продължително лечение и долечение в град Бухово и квартал Панчарево, осигуряват здравното обслужване на голяма част от населението на столицата.

Диспансерите на територията на Столична община – Областен диспансер за онкологични заболявания със стационар – София-град, Областен диспансер за кожно-венерически заболявания без стационар – София-град, Първи областен диспансер за пневмо-фтизиатрични заболявания без стационар – София-град и Областен диспансер за психични заболявания със стационар – София-град, обслужват пациенти със социално значими заболявания, чието лечение е държавна политика и се финансират от държавния бюджет. Финансирането от СОПФ през 2015 – 2019 година за тази група здравни заведения е в размер на 3,1 млн. лева с цел извършване на капиталови ремонти и доставка на оборудване.

Орлин Алексиев уточни, че с посочените средства се извършиха основни ремонти на обща стойност 1,9 млн. лева в Неврологичното интензивно отделение на Първа градска болница, на отделението за рехабилитационна и физикална медицина към 2-ра градска болница и подмяна на отоплителната инсталация в болницата в квартал Панчарево. Както и за закупуване на  оборудване като рентгенови апарати, лапароскопи, хистокинети и компоненти за апарата за ядрено-магнитен резонанс в Първа градска болница.

На последно място, но не и по значение за здравеопазването, Орлин Алексиев обърна внимание на здравните заведения от регионално и местно значение на подчинение на Столична община. Те са 28 и включват 21 диагностично-консултативни центрове (бивши поликлиники), медицински центрове, дентални центрове и здравни служби по селата.

Те предоставят медицински услуги, включително и първа помощ по местонахождение. С помощта на Специализирания общински приватизационен фонд в част от тях са извършени строително-ремонтни работи и доставки на техника на обща сума от 2,2 млн. лева. Предвид недостига на собствени средства състоянието на материалната им база бе незадоволително. С поредица от решения на Столичния общински съвет от СОПФ се отпуснаха 1,76 млн. лева за извършване на неотложни ремонти по сградния фонд като ремонти на покриви, подмяна на абонатни станции, монтаж на асансьори и вътрешни ремонти, допълни още Орлин Алексиев.

СОПФ осигури и близо 440 хил. лева за закупуване на медицинска техника – рентгенов апарат, ехокардиографи, физикално-рехабилитационно оборудване.

На базата на този отчет, даден от председателя на Съвета за управление на СОПФ Орлин Алексиев, става ясно, че Столична община се старае да предостави на жителите на града възможно най-добри медицински услуги и условия в обектите на здравеопазването на територията на общината, осъзнавайки напълно огромното значение на здравеопазването за пълноценното развитие на едно общество.

Важно ли е детското креватче за малчугана?

ново бебешко креватче

Детето се нуждае от много неща, за да живее пълноценно и същевременно от много малко, за да се чувства щастливо. На първо място то изпитва силна потребност от това да получава ежедневно внимание и любов от страна на родителите си. Това му дава увереност и сигурност. Ако не отделяме достатъчно време, за да се порадваме на децата си, те ще се чувстват нещастни и няма да изпълним добре мисията си като родители.

Каквото и друго да сме им осигурили, нашето внимание трябва да бъде на първо място и никога не бива да пренебрегваме факта, че колкото и играчки да имат децата ни, присъствието на мама и татко за тях е най-важното нещо!

И все пак е добре да помислим за това, в какъв дом живее детето ни. Дали той е уютен, дали в него има детска стая с удобно детско креватче в нея. Независимо от това на колко години е детето ни, то също като нас има потребност от това, когато си е вкъщи, да се чувства добре и комфортно. Обзавеждането за детската стая е нещо, за което родителите трябва да помислят още при първата новина за очаквания малък човек. Качествените детски креватчета до голяма степен допринасят да е здраво и щастливо детето, макар че не е най-важното. Имайки предвид, че най-малките основно обичат да играят с играчките си, също както и да се занимават с любимите си хобита, не е учудващ факта, че детското креватче за тях е почти на последно място в живота им. Но въпреки това, би било грешка от страна на родителите да не осигурят на наследника си удобно легълце, на което той да спи всяка нощ, също както и в следобедните часове.

Съществуват много различни модели детски креватчета, които биха могли да удовлетворят както желанията на родителите, така и тези на техните деца. Като започнем от дизайна им и завършим с цветовата гама, имате на разположение изключително огромно разнообразие от модели бебешки креватчета и детски легла, които да направят детската стая на детето Ви красива, стилна и комфортна. Ако сте от по-практичните потребители, може да се насочите към варианта за комбинирани легла, които включват люлееща се част, място за повиване, чекмеджета за бебешките дрешки, шкаф за пелени и детски играчки.

Ако пък притежавате вече бебешко креватче, може да поръчате бебешко легло тип люлка с колелца. Чрез такова мобилни бебешки креватчета, бебетата и съвсем малките деца може да бъдат винаги при вас, или на терасата или на двора, докато голямото му братче или сестриче играе с детски играчки и игри за навън.

Освен за самата мебел е добре да помислите за удобен и ергономичен матрак за детското легълце. На пазара има достатъчно предложения с различна твърдост, размери, покритие от сребърни йони и други екстри. Позата за спане и удобството на детското легло ще окаже решаваща роля за развитието на костната структура и гръбнака на малкия човек в по-зряла възраст.

Направете най-добрия избор, съветват специалистите от сайта OhoBoho за детски играчки и стоки за детето!

Бързите кредити – решение за всеки

Бързите кредити - решение за всеки

Бързите кредити са изключително популярни в момента. Има много предпоставки, които позволияха на кредитния пазар през годините. Бързите заеми през последните години имат висок рейтинг сред населението. В монета са без съмнителна репутация или неясни условия. Наличието на регламентиран и конкурентен пазар налага много по-благопритни условния в сранение с преди десет години. В началото понятието бърз кредит наблюдавахме по-скоро като маркетинг термин във финансовата среда.

Сега е много разпростран вид услуга, от която се възползват много хора. Успеха на този бранш се дължи на няколко основни фактора според Ferratum.bg:

Всеки има нужда от финансвои средства

Хората винаги ще се сблъскват с финансови затруднения. Има много непредвидени ситуаци, за които можете да намерите лесно решение като бърз кредит. Например можете да нямате възможност за спешен ремонт, или да заплатите високите битови сметки през зимните месеци. През последните години анализаторите на компанията Ferratum.bg отбелязват, че не само хора с ниски доходи канидастват за бърз кредит. Покачва се средния доход на потребителите, които използват този вид услуги. Също така се наблюдав „раздвижване“ на възрастовите групи.

Покачване на сумата за отпускане на заем

Някой кредитни институции покачиха прага за бързите кредите. Вече можете да се възползвате успешно от суми в размер до 5000 лева.

Увеличаване на кредитните институции на пазара.

Имате възможност за кандиатсване на заем от доста небанкови и банкови институции на пазара. Дори самите банки са станали по-гъвкави в това отношение, като някойто от тях също предлагат тъкъв тип услуги. От всички компании за бързи кредити онлайн Ferratum е една от най-препоръчваните и авторитетни финансови институции.

Повишаване на доверието на потребителите

Определено ситуацията е доста променена в това отношение, в сравнение с последното десетилетие. Условията са много по-ясни и информираността е по-голяма. Има контрол от страна на законодателството за отпускането на средства.

Икономически фактори

Ниските заплати и стандарт на живот у нас са факт. Също така фатор има нестабилния пазар на труда и нивото на пенсиите.
Прогнозите за следващите години са насочени към стабилност на пазара на бързите заеми в България. Това допринася ясните условия за кандидатстване и погасяване на заемите. Възможността за достъпна информация и консултация от професионалисти, допринася за безпроблемините отношения на потребителите, а различните бонус системи за по-благопритна лихва на изплащане последващи заеми гарантират потребителското доверие към бързите заеми онлайн.

Именно всички тези предпоставки влият върху цялостната обстановка на кредитния пазар. Все пак специалистите препоръчват да подхождате внимателно към фирмите, към които сте се насочили. Препоръчваме ви да проучите условията на погасяване и да прецените внимателно възможностите за изплащане, които имате. Това ще ви гарантира перфектно кредитно досие, което ще ви е от полза за евентуални бъдещи заеми.

Симптоми, видове анемия и натурални решения

Симптоми и видове анемия, натурални начини за борба с анемия

Какво е анемия?

Анемията е състояние, което се развива, когато броят на червените кръвни клетки или хемоглобинът е по-малко от нормалното.

Като най-често срещаното нарушение анемията често се свързва с умора и слабост. Причината за това е, че анемията се получава, когато тялото ви няма адекватни здрави червени кръвни клетки. Червените кръвни клетки пренасят кислород към тъканите на тялото.

Симптоми и видове анемия, натурални начини за борба с анемия

Различни видове анемия

В допълнение към анемията с желязо-дефицит (най-често срещаният тип) има апластична анемия, сърповидно-клетъчна анемия, злокачествена анемия и анемия на хронични заболявания. Лечението на анемията се диктува от вида, както и от причината за анемията.

Общи симптоми на анемия

Без достатъчно количество кислород-носители на червени кръвни клетки в тялото си, не е възможно да се транспортират адекватни количества кислород в мозъка, тъканите, мускулите и клетките. Чувствайки се малко „от него“ и уморен е доста често срещано за много възрастни, поради усложняващи причини.

Ето някои от най-често срещаните симптоми на анемия:

 • Умора
 • Слабост
 • Бледа кожа
 • Бързо или неправилно сърцебиене
 • Недостиг на въздух, затруднено дишане, ниска издръжливост и намалена издръжливост
 • Болки в гърдите
 • Замаяност или загуба на стабилност
 • Когнитивни проблеми, включително мозъчна мъгла, затруднено концентриране и неприятности при работа
 • Студени ръце и крака или други признаци на промени в телесната температура
 • Главоболие

4 Естествени начина за лечения на анемия

Може да лекувате симптомите на анемия по естествен начин по следните начини:

Използвайте пробиотици за здравословното черво

Стъпка номер две, за да ви помогнем естествено да преодолеете симптомите на анемията, е да стимулирате здравето на червата с пробиотици. Здравето на червата е от решаващо значение за усвояването на хранителните вещества. Принципът не е: „Ти си това, което ядеш“. Вместо това е: „Ти си това, което усвоявате“.

Консумирайте храни, богати на желязо

Следващата стъпка, която ви помага да преодолеете симптомите на анемията, е консумирането на богати на желязо храни. Най-богатите източници на желязо (по-абсорбиращата се форма) в диетата включват постно месо и морски дарове. Спирулината също е много добър вариант, за да си набавите необходимите витамини. То представлява микроводорасло, изключително богато на желязо. Натурална добавка, която подсилва имунната система, благодарение на полезните си съставки.

Намали стреса

Ако сте емоционално стресирани и се борите с гняв или имате хронична тревога и безпокойство, тези неща наистина вредят на далака и черния дроб. Така че, наистина се уверете, че имате време за релаксация и забавления през седмицата.

Обмислете приемането на добавки

В допълнение към холистичните промени, описани по-горе, може да се възползвате от приемането на добавка от витамин В, както и добавка към желязо. Algoglobin Alphyca съдържа ценните съставки на желязо, витамин B12, цинк и др. и е в подкрепа на хемоглобина и червените кръвни телца. Капсулите са изключително добра комбинация от максимално биоактивни съставки, като допълващо средство при нисък хемоглобин.

Избор на музикален инструмент при начинаещи възрастни

Мисълта да свирите на музикален инструмент винаги е вълнуваща. Но кариерата ви, семейните отговорности и социалните задължения, често пречат да преследвате вашите интереси. Само когато сте свободни от задълженията си, вие усещате неосъществените желания в живота си.

Така че, ако не сте имали достатъчно късмет, да получите музикални уроци в младостта си, все още можете да помислите за професионалистите. Дали това е по-трудно, когато сте по-възрастни? Честният отговор е „да“. За един зрял ум разбирането на нещо съвсем ново може да бъде малко по-трудно, но по никакъв начин невъзможно.

Овладяването на даден инструмент отнема повече време , когато сте на възраст, отколкото в младостта ви.

Изпълненията на всеки музикален инструмент включват координация между ръцете и очите, стабилни пръсти и лакти, контролиран дъх и фокусиран ум. Дори на възраст, вие все още можете да правите всичко това, само че по-бавно. Затова не трябва да се сравнявате с никой по-млад на ниво обучение.

Това означава, че нивото на трудност при изучаването на нов инструмент, е пряко пропорционално на това, колко добре искате да свирите на този инструмент. Дали искате да свирите обикновени песни в семейни или социални събирания или искате да опитате да направите нещо по-сериозно, като да композирате свои собствени песни? Първото се нуждае единствено от базово обучение и е лесно за постигане, докато второто може да отнеме доста време и пари. Най-малкото, може да трябва да завършите музикално образование, за да композирате ваши мелодии. По тези причини, е добре да обмислите внимателно решението си, когато избирате инструмента си.

Казано накратко, най-лесният инструмент, който може да научите, е този с който свирите от сърце. Да, ако наистина се интересувате от това да свирите на нещо, в крайна сметка ще развиете талант да свирите на най-подходящия за вас инструмент. От друга страна, рядко можете да станете добри като свирите на инструмент, към който нямате интерес.

Следователно, ако наистина изпитвате страст към някой инструмент, се опитайте да свирите на него. Едно последно нещо, което следва да се вземе под внимание, е жанра, който ви интересува. Различни музикални форми като джаз, рок, класически и т.н. се свирят с различни музикални инструменти, които са незаменими в конкретната музикална форма. И накрая, не всички музикални инструменти са подходящи за всеки. Формата на устата ви играе жизненоважна роля, ако желаете да свирите устни инструменти, например като хармоника. Следователно първо проверете дали инструментът, на който искате на свирите, отговаря на вашите физически способности.

Източник: musicshopbg.com

Най-предпочитаните модни тенденции в обувките

Тази статия ще разгърне пред вас всички онези модели обувки, които от години са предпочитани от нежната половинка в света.

 1. Най-класическите – обувка на среден тип ток
  Най-купуваните елегантни обувки от дамите. Те имат вид, който е познат на всяка от нас, в предната част са заоблени, а токът е средно тънък и средно висок. Те могат да се носят на строго елегантни костюми, рокли, поли и дори панталони. Независимо дали отивате на работа в офиса, излизате на коктейл с приятелки или на романтична вечеря с любимия – този избор е универсален. Те подхождат на момичета от всякакъв тип – ниски, високи, слаби и дори по-пълнички.
 2. Платформа, съчетана с много високо токчe
  Колкото и красив да е техния модел, далеч не може да се каже, че са удобни. С такъв тип обувка се ходи по вечерни партита, излизания и специални събития. Стоят много ефектно с вечерна рокля или друг изискан тоалет и най-добре стоят на краката на момичета, които са по-ниски.
 3. Пантофки / балеринки
  Те са широкоразпространени в нормалното ежедневие на жените. Подметката им е ниска и понякога толкова тънка, че следва извивките на крака ви. Определено може да се каже, че те са носени от по-високите момичета, тъй като носят със себе си визуална илюзия, която скъсява тялото на дамата.
 4. Кец
  Кецът е младежката обувка. Попитайте жените и те ще ви кажат, че обувайки кецове, психичната им настройка за годините се променя в полза на младостта. Изключително удобни за ежедневието, а също и за работа. Могат да се съчетават със спортно облекло, да се сложат на дънки или дори на спортно-елегантен аутфит.
 5. Маратонки
  Противно на всичко, което сте чули ич ели до сега ще ви кажем, че маратонки не се носят само по време на спорт. Те са най-удобната обувка, която може да бъде и щадяща за крака ви, която автоматично я превръща в подходяща за ежедневно ползване. И всъщност хората са я направили част от деня си, независимо дали спортуват, освен, ако мястото и събитието, което ще посетят изисква дрескод.

Всяка от изброените обувки има своя чар и предимства. В едни ситуации едните са по-подходящи, а в други – другите. Най-доброто, което можем да направим е да се запасим с по един чифт от всички.

Вижте повече модни  идеи тук: https://mes.bg/damski-obuvki

Дизайн на баня с прозорец

Винаги е полезно да погледнете нещата със свежи очи, за да могат новите идеи да донесат положителни промени или допълнения във вашия живот.Този пост ще се опита да разгледа дизайна на баните с прозорец, какви са предимствата в тези помещения и как да се симулира визуално наличието на прозорец, ако няма такъв.

Предимства

Говорейки за предимствата на прозореца в банята, можете да помислите за практическите предимства:

Вентилацията е един от най-важните аспекти на банята. Ако имате прозорец в банята, то проветряването ще бъде много по-лесно, по-приятно и по-бързо. Въздухът от улицата ще спаси помещението от прекомерна влага и ще обогати пространството с кислород и свежест.

През деня можете да се наслаждавате на естествена дневна светлина, а през лятото или пролетта да комбинирате приемането на обикновена със слънчевабаня. През нощта, ако изключите светлините и запалите свещите, можете да седнете в гореща вода, да гледате звездите и луната. В допълнение, наличието на дневна светлина ви позволява да пестите електроенергия.

За дизайнерите прозорецът в банята е чудесно вдъхновение. Неговият специален дизайн може да направи банята уникална и романтична.

Местоположение

Местоположението на прозореца може да зависи от това как ще се изпълняват основните му практически функции – осветление и вентилация. За да бъде ефективна вентилацията, е необходимо прозорецът да не бъде по-малко от 1.7 метра. Това би било от полза за вашия таван, тъй като при постоянното проветряваненяма да се образуват конденз и мухъл.

Не е препоръчително прозорците да се поставят твърде близо до мивки, душове или вани за баня, тъй като студения вятър през зимните месеци създава дискомфортно течение около прозореца. Освен това, прозорецът следва да е достъпен и когато пожелаете да може да се наслаждавате на гледката от него. Ако искате от него да гледате панорамата на улицата, той се позиционира така, че да ви бъде удобно, когато лежите във ваната.

Избор на форма

Формата и външният вид на прозореца следва да съответстват на цялостния дизайн и стил на банята, така че да се вписва в цялостната картина и да не разваля работата на дизайнера.

Прозорецът може да бъде с една от следните форми:

– квадратна;

– правоъгълна;

– кръгла;

– овална;

– под формата на арка.

За любителите на нестандартните решения прозорецът може да бъде с всякаква необичайна форма. Например, един правоъгълен голям прозорец от тавана до пода е подходящ за големи бани в частни къщи или за модерни апартаменти с големи размери.

Правоъгълните прозорци са подходящи за минималистичния стил. Кръглите прозорци изглеждат страхотно в банята в класически стил. Те са подходящи за дизайна в малките бани, тъй като закръглената форма създава усещане за пространство и уют. Прозорецът с нестандартна форма може да се превърне в основен акцент на дизайна и може да донесе радост на собствениците и техните гости.

Повече идеи може да видите тук: https://www.keramo-bg.com/plochki-za-bania

 

Пазарът на имоти в Пловдив

През последните няколко години пазарът на недвижими имоти в Пловдив бележи възход, това споделят брокери от всички агенции за недвижими имоти, които оперират на територията на града.

Основни причини, оказващи влияние върху търсенето

Една от основните причини, които повишават търсенето на жилища в града под тепетата е икономическият разцвет на Пловдив, където само за няколко години се откриха много нови работни места. По-добрите условия на живот и по-големите възможности за реализация, които предлага Пловдив привлича все по-голям брой хора от различни региони на страната, което от своя страна увеличава търсенето на недвижими имоти в града.

Според брокерите от Arco Real Estate, най-голям процент от българските купувачи основно търсят да закупят имот за собствено жилище (60%), а около 40% търсят да закупят второ жилище, което да отдават под наем.

Друг фактор, който оказва влияние върху повишаване търсенето на имоти по тепетата е, че през 2019 г. Пловдив ще бъде Европейска столица на културата. Предстоящото събитие е повишило интереса на чужденците към недвижимите имоти в града, като само през 2017 година търсенето на жилища в града по тепетата от чужденци се е повишило с 8% и продължава да нараства.

Чужденците търсят да закупят имоти за офиси или отдаване под наем в централните части на града или в райони с добра локация и бърза връзка до местата, където през 2019 г. ще бъде съсредоточена администрацията на европейската културна столица.

Какви имоти се търсят в Пловдив?

Както във всички останали региони на страната, жилищата, които българските граждани търсят са основно двустайни или тристайни в добре уредени райони. В града под тепетата положението не е по-различно. Основната част от купувачите имат най-голям интерес към покупка на имот ново строителство (двустайно или тристайно) в райони като Западен или Смирненски.
Наблюдава се повишен интерес и към покупката на жилища на „зелено” в затворените жилищни комплекси, които могат да гарантират на собствениците спокойствие и сигурност.

Много малка част от българските купувачи се насочват към покупка на имот в централните части на града, но причината не е защото не харесват имотите, а защото цените в централните зони на града са доста по-високи в сравнение цените на жилищата в останалите райони на града.

Търсене, предлагане

Поради силния наплив през последните години от хора, които се местят в Пловдив, за да работят, търсенето на жилища надвишава предлагането. Към момента няколко големи брокерски и инвеститорски компании строят жилищни сгради в централната част на града и затворени жилищни комплекси, но търсенето продължава да изпреварва предлагането.