Орлин Алексиев за помощта на СОПФ в сферата на здравеопазването към 2019 година

Орлин Алексиев

Всеки от нас е чувал поне веднъж някой да коментира условията по болниците. Дали мнението му ще е положително или отрицателно, това зависи от много разнообразни и субективни фактори, които няма да коментирам. Но истината е, че много малко от пациентите и обикновените хора, които не са ангажирани в системата на здравеопазването, знаят как всъщност се финансират ремонтите, закупуването на апаратура за отделенията и като цяло – поддържането на инфраструктурата.

Ето защо реших да се запозная по-подробно по темата, а по време на моето проучване попаднах на интервю с председателя на Съвета за управление на Специализирания общински приватизационен фонд (СОПФ) Орлин Алексиев, в което даде яснота за начините, по които се финансират лечебните заведения в София.

По данните, предоставени от Орлин Алексиев, в конкретното интервю, в София има четири многофункционални болници за активно лечение, две специализирани акушеро-гинекологични болници за активно лечение, четири болници за долекуване, рехабилитация и продължително лечение и четири диспансера.

Болниците получават средства от държавата благодарение на договорите с НОЗК за клинични пътеки, а друг основен техен доход са договорите със Столична община за лечебна дейност. Диспансерите се финансират от Столична община чрез договор за субсидия по стандарти, определени от Министерство на здравеопазването.

Едно от основните препятствия пред лечебните заведения е, че в стойността на клиничните пътеки не са предвидени средства за капиталови разходи и текущи ремонти. В същото време в Националните рамкови договори се залагат изисквания за работа по клинични пътеки – минимум медицинско оборудване за осъществяване на лечебната дейност. Предвид изискванията за санитарно-хигиенно състояние на помещенията  е задължително да бъдат заделяни средства за основни ремонти и доставка на медицинска техника и оборудване, съгласно утвърдените от Министерството на здравеопазването критерии и показатели. Същевременно за работещите в София лечебни заведения с държавно и частно участие е необходимо добро оборудване за постигане на адекватно и съвременно лечение.

Ето защо Столична община, чрез средствата от Специализирания общински приватизационен фонд (СОПФ), подпомага финансово обектите от градското здравеопазване. Така за последния мандат 2015-2019 година до този момент със средства от Фонда са реализирани проекти на обща стойност 8,9 млн. лева. От тези средства с близо 1,2 млн. лева е закупена апаратура, друго медицинско оборудване за 5,8 млн. лева, както и са дадени 1,86 млн. лева за строително-монтажни работи, обясни Орлин Алексиев.

И допълни още, че средствата се разпределят в няколко неформални групи – акушеро-гинекологични болници, многопрофилни болници и диспансери и диагностично-консултативни центрове, медицински центрове и здравни служби по населени места.

Така финансирането за акушеро-гинекологични болници на Столична община за последния мандат (2015-2019г.) е в общ размер на 3 566 000 лева, от които за Първа САГБАЛ “Св. София“ (най-голямата в страната) – 1 856 000 лева и за Втора САГБАЛ „Шейново“ – 1 710 000 лева.

Орлин Алексиев подчерта, че средствата са за извършване на вътрешни и външни строително-ремонтни работи, ремонт на покриви и отоплителни инсталации, саниране и топлоизолиране с цел  намаляване на експлоатационните разходи, обзавеждане и доставка на оборудване.

За да подобри диагностиката, лечението и животоспасяващите услуги, приоритетно се доставя апаратура, обзавеждане и оборудване за отделенията по патологична бременност и неонатология в двете общински АГ-болници, представляващи неонатологични легла, мамографи, ехографи, образна диагностика за мамографски изследвания, апарати за патохистологични изследвания и т.н.

С ремонтните дейности и доставянето на нова и модерна медицинска апаратура  се подобрява качеството на здравните услуги, предоставяни от акушеро-гинекологичните болници на СО, условията за родилките и техните деца, доближаване до европейска по стандарт среда за работа на медицинския персонал.

Орлин Алексиев

По думите на Орлин Алексиев четирите градски многопрофилни болници и четири специализирани диспансера, както и специализираните болници за продължително лечение и долечение в град Бухово и квартал Панчарево, осигуряват здравното обслужване на голяма част от населението на столицата.

Диспансерите на територията на Столична община – Областен диспансер за онкологични заболявания със стационар – София-град, Областен диспансер за кожно-венерически заболявания без стационар – София-град, Първи областен диспансер за пневмо-фтизиатрични заболявания без стационар – София-град и Областен диспансер за психични заболявания със стационар – София-град, обслужват пациенти със социално значими заболявания, чието лечение е държавна политика и се финансират от държавния бюджет. Финансирането от СОПФ през 2015 – 2019 година за тази група здравни заведения е в размер на 3,1 млн. лева с цел извършване на капиталови ремонти и доставка на оборудване.

Орлин Алексиев уточни, че с посочените средства се извършиха основни ремонти на обща стойност 1,9 млн. лева в Неврологичното интензивно отделение на Първа градска болница, на отделението за рехабилитационна и физикална медицина към 2-ра градска болница и подмяна на отоплителната инсталация в болницата в квартал Панчарево. Както и за закупуване на  оборудване като рентгенови апарати, лапароскопи, хистокинети и компоненти за апарата за ядрено-магнитен резонанс в Първа градска болница.

На последно място, но не и по значение за здравеопазването, Орлин Алексиев обърна внимание на здравните заведения от регионално и местно значение на подчинение на Столична община. Те са 28 и включват 21 диагностично-консултативни центрове (бивши поликлиники), медицински центрове, дентални центрове и здравни служби по селата.

Те предоставят медицински услуги, включително и първа помощ по местонахождение. С помощта на Специализирания общински приватизационен фонд в част от тях са извършени строително-ремонтни работи и доставки на техника на обща сума от 2,2 млн. лева. Предвид недостига на собствени средства състоянието на материалната им база бе незадоволително. С поредица от решения на Столичния общински съвет от СОПФ се отпуснаха 1,76 млн. лева за извършване на неотложни ремонти по сградния фонд като ремонти на покриви, подмяна на абонатни станции, монтаж на асансьори и вътрешни ремонти, допълни още Орлин Алексиев.

СОПФ осигури и близо 440 хил. лева за закупуване на медицинска техника – рентгенов апарат, ехокардиографи, физикално-рехабилитационно оборудване.

На базата на този отчет, даден от председателя на Съвета за управление на СОПФ Орлин Алексиев, става ясно, че Столична община се старае да предостави на жителите на града възможно най-добри медицински услуги и условия в обектите на здравеопазването на територията на общината, осъзнавайки напълно огромното значение на здравеопазването за пълноценното развитие на едно общество.